Zásady ochrany osobných údajov a prijímania súborov cookies

Úvod

Zásady ochrany osobných údajov a prijímania súborov cookies riadia všeobecné podmienky ochrany osobných údajov na stránkach [my].nsproducts.com a [my].nsopportunity.com (ďalej ako „Webové stránky“). Význam akýchkoľvek vyznačených pojmov, ktoré nie sú definované v Zásadách ochrany osobných údajov a prijímania súborov cookies, je stanovený vo Všeobecných podmienkach použitia aplikácie Môj Nu Skin.

Tieto Webové stránky predstavujú služby ponúkané spoločnosťou Nu Skin International, Inc. a jej pridružených spoločností („NuSkin“), nezávislým Nu Skin Distribútorom, ktorých meno a kontaktné údaje sa objavia v hornej časti titulnej stránky Webových stránok („Distribútor“).

Niekoľko funkcií, vrátane zaznamenávania osobných údajov (ktoré sú definované nižšie), je riadených Distribútorom. Na základe toho je Distribútor považovaný za správcu údajov v rámci týchto Zásad ochrany osobných údajov a prijímania súborov cookies. Spoločnosť Nu Skin nemá prístup k žiadnym údajom získaným prostredníctvom Webových stránok.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov a prijímania súborov cookies vysvetľujú, aké údaje sú zbierané Distribútorom a prečo; ako budú tieto informácie Distribútorom použité; a možnosti, ktoré Distribútor ponúka, vrátane prístupu k údajom a ich aktualizáciu.

Aké údaje sú zbierané a prečo?

Informácie zozbierané on-line môžu byť uvedené ako anonymné, alebo ako osobne identifikovateľné údaje.

Anonymné údaje odkazujú na údaje o použití webových stránok, ktoré nie je možné spätne priradiť ku konkrétnemu jedincovi, napríklad, celkový počet návštevníkov Webových stránok („Všeobecné údaje“). Všeobecné údaje umožňujú Distribútorovi určiť všeobecnú charakteristiku používania Webových stránok na základe čoho ich môže upraviť za účelom vylepšenia vašich skúseností. Takéto údaje sú použité len súhrnne. Prosíme, majte na pamäti, že Webové stránky niekedy používajú technológiu zvanú „cookies“. Nižšie nájdete podrobnejšie informácie o prijímaní súborov cookies.

Osobne identifikovateľné údaje odkazujú na konkrétne informácie o návštevníkovi, napr. jeho/jej meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo dátum narodenia („Osobné údaje“). Môžete sa rozhodnúť poskytnúť Distribútorovi svoje osobné údaje, aby vás mohol kontaktovať a poskytnúť vám informácie o spoločnosti Nu Skin. Tieto informácie môžu obsahovať osobné alebo všeobecné informácie o spoločnosti Nu Skin, jej produktoch, jej obchodnej príležitosti, ale aj informačné bulletiny alebo upozornenia, pozvánky na nadchádzajúce udalosti; alebo všeobecné informácie o prípadných ďalších súvisiacich záležitostiach, ktoré môžu byť podľa Distribútora pre vás zaujímavé.

Z prijímania všeobecnej reklamnej komunikácie sa môžete odhlásiť kedykoľvek (a to buď odoslaním e-mailovej alebo SMS textovej správy). Ak tak urobíte, Distribútor vám bude poskytovať len personalizované informácie o spoločnosti Nu Skin, jej produktoch a/alebo obchodnej príležitosti v závislosti na vašom záujme. Vezmite na vedomie, že HTML e-mailové správy, ktoré vám boli doručené, môžu tiež obsahovať technológiu Web Beacons, nazývanú pixelové tagy, a že poskytnutím svojej e-mailovej adresy súhlasíte s ich používaním. Nižšie nájdete bližšie informácie o technológii Web Beacons.

Prosíme, vezmite na vedomie, že vaše osobné údaje budú dôverne spracované a nebudú poskytnuté tretím osobám, pokiaľ nie je potrebné vyhovieť zákonnej požiadavke alebo poskytnúť vami požadované služby.

Súbory cookies a Pixelové tagy

Súbory cookies

Určité časti Webových stránok používajú technológiu Cookies. Cookies sú súbory uložené na vašom pevnom disku alebo vo vašom prehliadači, ktoré pomáhajú prispôsobiť váš internetový zážitok. Súbory cookies môžu obsahovať informácie, ako napríklad preferencia jazyka užívateľa, aby nemuseli znovu zadávať tieto údaje pri budúcej návšteve rovnakej webovej stránky. Niektoré cookies zabezpečujú správne zobrazenie grafiky na webovej stránke, zatiaľ čo iné zabezpečujú správne fungovanie aplikácie webovej stránky. Cookies môžu takisto pomôcť webovej stránke usporiadať obsah pre rýchlejšie zodpovedanie vašim záujmom - väčšina veľkých internetových stránok používa súbory cookies. Samotné súbory cookies nemôžu byť použité na vašu identifikáciu.

Spoločnosť Nu Skin používa nasledovné tipy súborov cookies:

Názov Cookie Funkcia
AWSELB Load balancer cookie – Tento cookie je dôležitý pre zabezpečenie výkonného načítavania webovej stránky pomocou distribúcie návštevníkov na viaceré webové servery. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a je využitý len počas trvania vašej návštevy stránky. Hneď ako zatvoríte váš prehliadač, cookie sa vymaže.
BC_BANDWIDTH Brightcove je služba videoprenosu, ktorá hostí a prehráva videá na tejto stránke. Tento súbor cookie je použitý za účelom umožnenia službe Brightcove určiť rýchlosť vášho internetového spojenia a prehrať tak adekvátnu verziu videa. Tento cookie nie je použitý na sledovanie krokov návštevníka.
CAKEPHP Cookie sedenia. PHP cookie sedenia sú použité na uloženie osobitých údajov o návštevníkovi, ako napríklad vaše ID sedenia.
CakeCookie[visitor][<username>] Tento súbor cookie ukladá identifikačné údaje návštevníka a preferenciu jazyka.
__unam; __utma; __utma; __utmz Tieto súbory cookies pre webovú analýzu, poskytované soločnosťou Google Inc., sú použité na zbieranie údajov o tom, ako návštevníci využívajú našu stránku. Tieto údaje používame na vytvorenie záznamov a zlepšenie zážitku z návštevy stránky. Tieto súbory cookies zbierajú informácie v anonymnej forme, vrátane počtu návštevníkov stránky, ako sa návštevníci dostali na danú stránku a aké stránky navštívili.

V nastaveniach vášho prehliadača môžete zvoliť prijímanie všetkých súborov cookies, odmietnuť prijímanie akýchkoľvek cookies, alebo možnosť obdržania upozornení pri odosielaní súborov cookies. Každý prehliadač je odlišný, preto sa obráťte v jeho menu na sekciu „Pomocník“ , kde získate informácie o tom, ako zmeniť vaše preferencie o prijímaní súborov cookies. Napríklad, ak používate Microsoft Internet Explorer, prijímanie súborov cookies, môžete zrušiť, alebo môžete odstrániť súbory cookies, zvolením možnosti „Nástroje/Možnosti internetu“ , kde skontrolujte vaše nastavenie Zásad ochrany osobných údajov, alebo zvoľte „odstrániť súbory cookies“.

Prosíme, vezmite na vedomie, že naša webová stránka je navrhnutá tak, aby používala súbory cookies, a preto akékoľvek odmietnutie ich prijímania môže ovplyvniť vaše používanie našej webovej stránky a zabrániť vám v jej plnom využití.

Pixelové tagy (Web Beacons)

Časť Webových stránok a odoslaných HTML e-mailových správ môže obsahovať malý úryvok kódu nazývaný pixelové tagy (web beacons). Vo svojej najjednoduchšej forme umožňujú kódy pixelových tagov webovej stránke prenos alebo zbieranie údajov prostredníctvom žiadosti grafického zobrazenia.

Distribútor môže prostredníctvom pixelových tagov zbierať údaje o vašej interakcii s obdržanou HTML e-mailovou správou. Tieto údaje môžu zahŕňať vašu IP adresu a dátum/čas otvorenia alebo interakcie s HTML e-mailovou správou. Distribútor môže použiť údaje zozbierané prostredníctvom pixelových tagov na:

  • Zistenie, ktoré odoslané e-mailové správy boli otvorené a zaznamenanie, či bolo na správu reagované;
  • Optimalizáciu vášho zážitku z HTML e-mailovej komunikácie;
  • Poskytnutie relevantného obsahu.

Ak nastavíte svojho e-mailového klienta na zobrazovanie HTML e-mailových správ ako čistého textu, môžete zabrániť použitiu niektorých pixelových tagov. Prosíme, obráťte sa pre bližšie informácie na sekciu „Pomocník“ vo vašom e-mailovom klientovi.

Kde a ako dlho sú uschované vaše údaje?

Aby sme mohli návštevníkom našich Webových stránok ponúkať konzistentné služby, nech sú kdekoľvek, Webové stránky sú z jednej centrály spravované treťou stranou, spoločnosťou Sound Concepts Inc.. Tá sa v súčasnej dobe nachádza v Spojených štátoch amerických. Poskytnutím vašich osobných údajov a súhlasom s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a prijímania súborov cookies dávate výslovný súhlas k uloženiu vašich údajov na serveroch spoločnosti Sound Concepts Inc. v Spojených štátoch amerických.

Vaše osobné údaje budú uschované po dobu nevyhnutnú na plnenie vyššie uvedených cieľov.

Ako sú chránené vaše osobné údaje?

Ochrana vašich osobných údajov je zabezpečená prostredníctvom rôznych technických a organizačných opatrení, ako sú brány firewall, zabezpečené servery a zmluvy o spracovaní dát tretími stranami hosťujúcimi Webové stránky.

Žiadny prenos osobných údajov

Distribútor neposkytne vaše osobné údaje tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu. Poskytnutie osobných údajov verejným inštitúciám a orgánom, ktoré sú oprávnené prijímať tieto informácie, bude vykonané len v zákone vyžadovanom rozsahu, alebo na základe súdneho príkazu či rozhodnutia súdu.

Prístup, korekcia a odstránenie

Máte právo na prístup, korekciu a odstránenie vašich osobných údajov bez akýchkoľvek následkov, ako aj právo vzniesť námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Ak si želáte získať prístup k vašim osobným údajom spracovaných Distribútorom alebo ich aktualizovať, opraviť, či odstrániť, prosíme, odošlite svoju požiadavku Distribútorovi, ktorého meno a kontaktné údaje sú zobrazené v hornej časti titulnej stránky Webových stránok.